Pensioenvermogensadvies

Veel werknemers hebben een fors kapitaal in hun werkgeverspensioen zitten.

Pensioenvermogensadvies

Veel werknemers hebben een fors kapitaal in hun werkgeverspensioen zitten. Bij werknemers die langer in dienst zijn en waarvoor een marktconforme pensioenpremie wordt betaald, zien we opgebouwde kapitalen van € 120.000 tot zelfs € 450.000. En deze werknemers zijn nog niet met pensioen, de kapitalen worden dus nog groter. Als zulke bedragen op een ‘gewone’ bankrekening staan, belt de beleggingsadviseur van de bank iedere maand!

In een werkgeverspensioen wordt de premie bij ‘start deelname’ standaard belegd. Meestal in een lifecycle met een neutraal/ gemiddeld risicoprofiel. Door onwetendheid of een beperkte beleggingskennis, wijzigen werknemers deze standaard belegging vaak niet. Meer dan 95% van alle werknemers met een beleggingspensioen zit op de pensioendatum nog steeds in de lifecycle waar hij bij aanvang, door zijn verzekeraar, is ingezet.

Dit terwijl de meeste pensioenuitvoerders maatwerk beleggingsmogelijkheden aanbieden! Bij Nationale-Nederlanden kan de deelnemer bijvoorbeeld kiezen uit meer dan 20 beleggingsvarianten.

Een Pensioenvermogensadvies geven wij meestal online maar kan ook prima op locatie plaatsvinden. In een adviesgesprek komen alle individuele beleggingsmogelijkheden in het werkgeverspensioen aan bod, bespreken we welke belegging uw werknemer het best past en rekenen we voor wat een individuele keuze kan opleveren. Eigenlijk een vereiste, denken wij.


Pensioenvermogensadvies in 3 stappen

Terug naar Home

(055) 5 333 400